Grävare Gaizt, vem och till vad tror du någon vill använda den diskborsten nu, men framförallt hur sjutton fick du tag i den?