Gaizt är en riktig förvandlingskonstnär. 
Både Tax och Surikat.